Header-06.jpg
 

DET NATURLIGA VALET

ett självklart mål för oss

 

Kvalitets- och miljöarbete

 

Kvalitets- och miljöarbete är ett självklart mål för oss. Det systematiska arbetet med kvalitet och miljö är en naturlig del av vår vardag, och regelbundna uppföljningar borgar för ständig minskning av miljöpåverkan och successiv höjning av kvaliteten.

Kvalitet betyder noggrannhet, förtroende och goda kundrelationer. Att samma människor återkommer på uppdragen. Att vi kommer de tider vi sagt. Att vi städar enligt dina önskemål. Att vi tar personligt ansvar och uppför oss professionellt. Både internt och externt ska kommunikationen vara rak och öppen. Kunden ska alltid känna att deras synpunkter hanteras seriöst.

Miljö är en av de riktigt stora frågorna idag – både globalt och för Lilja & Co. Vi tar vårt ansvar genom att välja miljöklassade rengöringsmedel och kemikalier, främst moderna kemikalier som uppfyller både kvalitets- och miljökrav. Vi strävar efter att använda fordon som är skonsammare mot miljön och vi är sparsamma med vatten och el. Att källsortera är förstås helt naturligt, och hos de kunder som ännu inte infört sortering bidrar vi med kunskap och erfarenhet. 

 

GDPR: personuppgiftspolicy & Cookies

Allmänna villkor:

Rättigheter för dig som är registrerad av Lilja & Co följer GDPR / DATAskyddsförordningen. Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte te emot mer information från Lilja & co genom att skicka ett e-post info@lilja-co.se.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av A. Lilja & Co Städnings AB. Dessutom kommer underleverantörer att ha tillgång som ett led i att de hjälper oss med driften av vår IT miljö. Lilja & co säkrar dina uppgifter och rättigheter genom databehandlingsavtal med dessa företag.

Du har rätt genom skriftlig kontakt med Lilja & Co:

  • FÅ VETA VILKA UPPGIFTER SOM FINNS REGISTRERADE OM DIG.

  • FÅ DE UPPGIFTER LILJA & CO HANTERAR OM DIG RÄTTADE I DET FALL DE VISAT SIG VARA FELAKTIGA.

  • FÅ VETA HUR UPPGIFTERNA ANVÄNDS, SYFTE MED HANTERIgNEN SAMT VILKA DE DELAR MED OCH NÄR.

  • FÅ DINA UPPGIFTER EXPORTERADE.

  • FÅ DINA UPPGIFTER RADERADE (GÄLLER UPPGIFTER SOM INTE MED ANLEDNING AV RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE ELLER AVTALSFÖRPLIKTELSE BEHÖVER SPARAS LÄNGRE).

RADERING AV UPPGIFTER:

Uppgifter knutna till Lilja & co lagras och hanteras som regel aldrig längre än vad som är nödvändigt/relevant och följer gällande lagstiftning. uppgifter som knyter an rättsliga förpliktelser såsom bokföringslagen lagras så länge rådande lagstiftning kräver detta.