Header-06.jpg
 

DET NATURLIGA VALET

ett självklart mål för oss

 

Kvalitets- och miljöarbete

 

Kvalitets- och miljöarbete är ett självklart mål för oss. Det systematiska arbetet med kvalitet och miljö är en naturlig del av vår vardag, och regelbundna uppföljningar borgar för ständig minskning av miljöpåverkan och successiv höjning av kvaliteten.

Kvalitet betyder noggrannhet, förtroende och goda kundrelationer. Att samma människor återkommer på uppdragen. Att vi kommer de tider vi sagt. Att vi städar enligt dina önskemål. Att vi tar personligt ansvar och uppför oss professionellt. Både internt och externt ska kommunikationen vara rak och öppen. Kunden ska alltid känna att deras synpunkter hanteras seriöst.

Miljö är en av de riktigt stora frågorna idag – både globalt och för Lilja & Co. Vi tar vårt ansvar genom att välja miljöklassade rengöringsmedel och kemikalier, främst moderna kemikalier som uppfyller både kvalitets- och miljökrav. Vi strävar efter att använda fordon som är skonsammare mot miljön och vi är sparsamma med vatten och el. Att källsortera är förstås helt naturligt, och hos de kunder som ännu inte infört sortering bidrar vi med kunskap och erfarenhet. 

 

GDPR:

 • Allmänna villkor

 • Cookies

 • Integritetspolicy

Allmänna villkor:

Rättigheter för dig som är registrerad av Lilja & Co följer GDPR / Dataskyddsförordningen. Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte te emot mer information från Lilja & co genom att skicka ett e-post info@lilja-co.se.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av A. Lilja & Co Städnings AB. Dessutom kommer underleverantörer att ha tillgång som ett led i att de hjälper oss med driften av vår IT miljö. Lilja & co säkrar dina uppgifter och rättigheter genom databehandlingsavtal med dessa företag.

Du har rätt genom skriftlig kontakt med Lilja & Co:

 • Få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

 • Få de uppgifter Lilja & Co hanterar om dig, rättade i det fall de visat sig vara felaktiga.

 • Få veta hur uppgifterna används, syfte med hanteringen samt vilka de delar med och när.

 • Få dina uppgifter exporterade.

 • Få dina uppgifter raderade ( Gäller uppgifter som inte med anledning av rättslig förpliktelse eller avtalsförpliktelse behöver sparas längre.

RADERING AV UPPGIFTER:

Uppgifter knutna till Lilja & co lagras och hanteras som regel aldrig längre än vad som är nödvändigt/relevant och följer gällande lagstiftning. uppgifter som knyter an rättsliga förpliktelser såsom bokföringslagen lagras så länge rådande lagstiftning kräver detta.

 Cookies:

Vår webbplats använder cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas från webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, “vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid.

Våra syften med cookies

Syftet med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna säkerställa att:

 • Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.

 • Räkna antalet användare och trafik för utveckling och underhåll av webbplatsen.

 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Tredjepartscookies

Information i dessa cookies, som kommer från våra samarbetspartners, t ex annonsnätverk, (s.k. tredjepart) används t.ex. riktad marknadsföring. vilket innebär att anpassade annonser ka komma att visas när du besöker andra webbplatser.

Mer information om cookies och reklam hittar du t.ex. på www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookies-och-reklam/

Så kan du undvika cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies, eller ta bort dem, kan du göra det via inställningar i din webbläsare.

Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas men det kan uppstå begränsningar i funktionaliteten på vissa webbplatser. Du kan dock alltid ta bort tredjepartcookies utan att webbplatsen slutar fungera.

Mer information om hur du säger nej till cookies i din webbläsare finns på www.minacookies.se

 INTEGRITETSPOLICY

Vi på Lilja & Co värnar om integritetsfrågor. Därför har vi tagit denna integritetspolicy där vi förklarar vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Vi hoppas du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy för ökad förståelse hur vi agerar för att skydda just din integritet.

Lilja & Co följer dessa riktlinjer:

 • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.

 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat.

 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.

 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.

Insamling av information och spårning

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Lilja & Co använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adress, är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du också välja att ändra inställningarna i din webbläsare.

När du kontaktar oss

Informationen du anger vid kontakt, personlig information som t.ex. namn, e-post, telefonnummer kommer hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster.

I rekryteringsprocesser

Om du söker en ledig tjänst hos Lilja & Co, lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte för att kunna ta kontakt. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter kan vi även komma att lagra informationen upp till 12 mån efter vår senaste kontakt i syfte för eventuell senare uppföljning.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att samla in och hantera personuppgifter krävs så kallad rättslig grund, dvs. lagligt stöd. På Lilja & Co behandlar vi personuppgifter utifrån fyra rättsliga grunder. Rättslig förpliktelse, samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra avtal. Om du skulle invända mot hanteringen av dina personuppgifter kommer Lilja & Co utföra en ny bedömning och intresseavvägning. Finns ej rättsliga skäl kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra.

Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@lilja-co.se. Därefter ser vi till at du får en kopia på informationen Lilja & Co har om dig, s.k registerutdrag. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig verifiera din identitet. Registerutdragen kommer skickas till dig digitalt såvida inte annat sätt är begärt. Du kan när du vill kontakta Lilja & Co för att begära ut, korrigera eller få radera personlig information som inte enligt lagkrav måste lagras.

Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så den kan uppdateras. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Lilja & Co längre lagrar din information är du välkommen att kontakta oss.

När gäller denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på Lilja & Co webbplats och e-post. Vår webbplats ka innehålla länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

Uppdateringar

Lilja & Co kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet.

Kontakt och frågor:

A. Lilja & Co Städnings AB

Telefonväxel: 0920-12582

E-post: info@lilja-co.se